Båtförsäkringsguide – hitta billigare båtförsäkringar

En egen båt för segling och äventyr kan ofta vara innebära en betydande investering. Förutom själva båten kan man ha dyrbar utrustning av olika slag. Det är alltså en god idé att försäkra egendomen. Samtidigt är det vara tryggt att ha ett personskydd om man skulle råka ut för en olycka på sjön.

En båtförsäkring är en försäkring som är speciellt anpassad till båtliv. I grundskyddet ingår oftast så kallad sjöskada, brandskada, stöldskada, uppläggnings- och transportskada samt båtolycksfall. Dessutom ingår rättsskydd och försäkring när det handlar om ansvarsskada. De flesta skador som kan uppstå både till sjöss och på land ingår alltså. Man ska dock komma ihåg att försäkringen bara gäller om båten används för privat bruk. Generellt medges dock uthyrning av båten under en viss tid. Mer specifikt ingår följande i de flesta försäkringsbolags skydd för egendom och person.

Egendom:

 • Privat egendom som förvaras i båten, upp till ett visst belopp
 • Maskinskada, för motorer under en viss ålder
 • Brand och blixtnedslag
 • Vattenskada
 • Skada vid lastning, lossning och sjösättning
 • Skada vid transport
 • Skada vid grundstötning, kantring, strandning eller sammanstötning med annan båt
 • Rigghaveri vid kappsegling
 • Stöld av båt eller motor
 • Skadegörelse på båt eller motor

Person:

 • Ansvarsförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Rättskydd

Att tänka på när man väljer båtförsäkring

Vissa försäkringsbolag har villkor som stipulerar att båten senast ska tas upp på land vid vissa specifika datum. När man väljer mellan försäkringsbolag kan det vara en god idé att undersöka just dessa villkor lite närmare.

En annan sak att tänka på är i vilka vatten försäkringen gäller. Med större båtar kan man nämligen ta sig ganska långt utanför svenskt farvatten och då är det inte säkert att försäkringen gäller. Grundskyddet i en båtförsäkring gäller i princip alltid i Sveriges, Danmarks, Finlands och Norges territorialvatten samt Östersjön, Kattegatt och Skagerrack. Om man planerar att resa utanför dessa områden bör man noga undersöka olika försäkringsbolags villkor.

Fundera också på om försäkringsbolagens vanliga försäkringsvillkor är tillräckliga för att du ska få ett fullgott skydd för hur du använder din båt. Två vanliga tillägg till båtförsäkringen är trailerförsäkring och ett utökat skydd för personligt lösöre. Trailerförsäkringen ger ett skydd mot stöld och skador på trailers. Förvarar du lösöre i båten till belopp som överstiger standardbeloppet om 2 000 kronor rekommenderas att du utökar försäkringsbeloppet.

Leave a Reply

 • (will not be published)